Objavovanie sveta prostredníctvom GIS

GIS Day poskytuje medzinárodné fórum pre používateľov geografických informačných systémov (GIS) a technológií, aby ukázali pomocou reálnych aplikácií, ako sledovať zmeny v našej spoločnosti.

GIS Day je dobrovoľnícke vzdelávacie podujatie, založené a podporované GIS spoločnosťou Esri, ktorá umožňuje používateľom a predajcom GIS, aby otvorili svoje dvere škôl a firiem pre širokú verejnosť. Esri prezident a spoluzakladateľ Jack Dangermond označuje Ralpha Nadera za osobu, ktorá ho inšpirovala k založeniu Dňa GIS. Uvažoval nad tým, že GIS Day je dobrý podnet pre ľudí, ako sa dozvedieť o geografii a použití GIS.

GIS Day je celosvetová udalosť, ktorá sa koná každú tretiu stredu v mesiaci november. Je to počas Týždňa geografického povedomia (Geography Awareness Week), iniciatívy pre rozvoj geografickej gramotnosti, ktorú sponzoruje americká Geografická spoločnosť (National Geographic Society). Organizácie po celom svete, ktoré GIS používajú alebo sa o ne zaujímajú, organizujú, sponzorujú alebo sa zúčastňujú podujatí ku Dňu GIS vo svojom okolí.

Prvý formálny GIS Day sa konal v roku 1999. V roku 2005 bolo viac ako 700 podujatí GIS Day sa konala v 74 krajinách po celom svete. V roku 2016 sa GIS Day oslavuje 16. novembra.